Ακύρωση προβολής

Η σημερινή προβολή (kukumi) ακυρώνεται λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Κατηγορία: Εκδηλώσεις