Κυριακή στον ΑΚΟΙΧΙ

Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 19.00 στον Α.Κοι.Χ.Ι.

20141123 oukrania_eksilwsi

Οι Ταπί και Ψύχραιμοι και το Ξυπόλυτο Τάγμα οργανώνουν στα Γιάννενα την εκδήλωση του “ruthless critique against everything existing και σύντροφοι”:

“Από το Μαιντάν στο Αντιμαιντάν και τον πόλεμο: πλατείες, αντιμιλιταρισμός, κράτος και περιφερειοποίηση του κεφαλαίου”

 

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν συντρόφισσα από την Ουκρανία και σύντροφος από τη Ρωσία.

Κατηγορία: Εκδηλώσεις