Παρασκευή στον ΑΚΟΙΧΙ

bibl_st αντίγραφο

 

Βιβλιοπαρουσίαση-συζήτηση:

«Οι ανακτημένες επιχειρήσεις της Αργεντινής

Καταλαμβάνουμε-Αντιστεκόμαστε-Παράγουμε»

από τις Ακυβέρνητες πολιτείες

Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 19.00

Κατηγορία: Εκδηλώσεις