ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ NOCTURNA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2 (9.30μμ): «Shortbus»

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/2 (9.30μμ): «Walls with Bashir»

Κατηγορία: Εκδηλώσεις