Αρχείο μήνα: Νοέμβριος 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 18.00