Καφενείο μετά την πορεία.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018 στις 8 μ.μ, θα ακολουθήσει καφενείο μετά την πορεία στον Α.Κοι.Χ.Ι

Κατηγορία: Εκδηλώσεις